da
English
da
English

Fødevaresikkerhed

Danmark værner om fødevarekvalitet

Der hersker ingen tvivl om, at vi i Danmark i mange år har været blandt verdens bedste på fødevaresikkerhedsområdet. Danmark er internationalt anerkendt for høj kvalitet og sikre fødevareprodukter. I Danmark har man i generationer nydt godt af produkters nærende indhold. Ved kontinuerligt at forbedre udvindings- og forarbejdningsprocesser, er vi i stand til at vedligeholde en position som et attraktivt foregangsland.

Mælkens Egenskaber

Det er ikke tilfældigt, at netop danske produkter er eftertragtet. Danske mejeri-, fødevare virksomheder og forskningsinstitutioner arbejder tæt sammen for kontinuerligt at blive klogere på, hvordan man får det bedste udbytte fra vore produkter. En vigtig aktør i den kontekst er Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, der har sat fokus på hvordan man fremadrettet kan højne kvaliteten af den danske produkter.
Læs mere her. http://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Forskning_i_maelkekvalitet.pdf

Det Glade Landbrug

Danmark har i mange århundrede været i landbrugssamfund, hvor dyrene har spillet en central rolle i dets udvikling. Danske landmænd prioriterer derfor deres dyrebesætnings velfærd højt, hvorfor danske køers mælkekvalitet, samt generelle kødkvalitet er sublim. De gode relationer landmænd og forskere imellem afleder vidensdelingen, hvilket betyder, at man kontinuerligt kan tilvejebringe nye metoder, der forbedrer dyre-besætningernes velfærd samt mælken og kødets kvalitet.

English