da
English
da
English

Dyrevelfærd og Miljø

Videncenter for dyrevelfærd

Fødevarestyrelsen grundlagde i 2010 ViD, der har til formål at bidrage til dyrevelfærden i Danmark.
Læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/videncenter-for-dyrevelfaerd/Sider/default.aspx

Miljøbevidsthed

Administrerende Direktør for Landbrug & Fødevare, Karen Hækkerup, har udtalt at Danmark er EU’s miljø-duks. Den store indsats man i Danmark yder for at værne om miljøet, har resulteret i en topplacering blandt EU’s medlemslande.
Læs mere: https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/landbrug-foedevarer-12-tal-i-miljoe-til-danmark

Danmark udmærker sig Internationalt

Danske landmænd gør i dag en stor indsats for at forbedre og værne om dyrevelfærden.
Læs mere: https://lf.dk/om-os/vores-holdning/dyrevelfaerd

Bæredygtig landbrugs- og fødevaresektor

Landbrug & Fødevarer har netop udfærdiget et udspil til, hvordan sektorerne fremadrettet skal agere for at kunne sikre fødevarer til den stadigt voksende forbrugergruppe.
Læs mere: https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2016/november/haekkerup-l-f-vil-sikre-foedevarer-til-verdens-voksende-befolkning?gbi=390956d8-d4589f50-89e43fb0#.WbjNR8hJZPY

English