da
English
da
English

Filosofi

Fra ide til realitet

Historien om Danwell stammer fra en observation gjort af nogle unge mænd, der i deres ungdomsår, havde opholdt sig flere steder i verdensdele, i forbindelse med deres jordomrejse. I deres kontakt med mange forskellige folkefærd, var der et spørgsmål de blev stillet gentagende, efter at have fortalt hvor de kom fra. ”Hvorfor kan vi ikke få samme sunde mad som i Europa?”.

Dette spørgsmål forblev en tanke til den dag de unge herrer atter havde dansk jord under fødderne. De besluttede sig derfor at handle proaktivt, og det vi kender som Danwell i dag, var dermed sat i gang.

Danwells danske rødder og værdier bibringer en unik værdi til vores tankegang. Danmark er især kendt for en veludviklet og stor fødevareindustri. Gennem generationer har den danske befolkning nydt godt af produktionen fra vores landbrug, samt produkter fra vores europæiske naboer. Det er vores håb at dele dette med resten af verden.

I Frederiksværk, lokaliseret i Nordsjælland mellem Roskilde Fjord og Kattegat, finder man Danwell hovedkontor, placeret mellem historiske bygninger, grønne marker og de smukkeste kyster i Europa.

Da de mange mennesker de mødte på deres tur gennem verden ikke var de eneste der søgte kvalitetsprodukter til deres hverdag, har vi oplevet en fantastisk modtagelse af de produkter vi i dag tilbyder til vore kunder i mere end 35 lande… stadig flere i nær fremtid.

Vi byder jer alle velkommen…

English